Ludzie - loteryjne losy

Czasami wydaje nam się, że ludzie są loteryjnymi losami: że znajdują się obok nas, by urzeczywistniać nasze absurdalne nadzieje.

Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2011, s. 382.